Kdor ima podatke, ima nadzor

Kdor ima podatke, ima nadzor

#MyDataMyChoice
Prevezmite kontrolu nad svojimi údajmi!

Tu vyberte jazyk, v ktorom chcete vidieť video.

Choose here the language in which you want to see the video

Venujte čas identifikácii relevantných príjemcov. Akékoľvek nepríjemnosti a námaha sú lepšie ako to, čo príde, ak nebudete konať. V dokumente sme uviedli niekoľko návrhov

Žiadame vás, aby ste tieto informácie šírili a vzdelávali svojich blížnych:

Užitočné odkazy:

CBDC in simple Terms

https://www.youtube.com/watch?v=-0yikCGzcbo

IoB

https://www.analyticssteps.com/blogs/internet-bodies-everything-you-need-know

https://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf

This is an experiment

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Implants in children

https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-augmented-reality-technology-implant-microchips-kids/

Harari “people are hackable animals”

https://www.youtube.com/watch?v=NV0CtZga7qM

CBDC

https://www.bitchute.com/video/geJkjtHd4Sw6/

https://professorwerner.org/