Den som har uppgifter har kontroll

Den som har uppgifter har kontroll

#MyDataMyChoice
Ta kontroll över dina data!

Välj det språk som du vill se videon på.

Choose here the language in which you want to see the video

Ta dig tid att identifiera relevanta mottagare. Alla olägenheter och ansträngningar är bättre än vad som händer om du inte agerar. Vi har lagt fram några förslag i dokumentet.

Vi ber er att cirkulera denna information och att upplysa era medmänniskor:

Användbara referenser:

CBDC in simple Terms

https://www.youtube.com/watch?v=-0yikCGzcbo

IoB

https://www.analyticssteps.com/blogs/internet-bodies-everything-you-need-know

https://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf

This is an experiment

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Implants in children

https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-augmented-reality-technology-implant-microchips-kids/

Harari “people are hackable animals”

https://www.youtube.com/watch?v=NV0CtZga7qM

CBDC

https://www.bitchute.com/video/geJkjtHd4Sw6/

https://professorwerner.org/