Πάρτε τον έλεγχο των δεδομένων σας!

Πάρτε τον έλεγχο των δεδομένων σας!

#MyDataMyChoice
Πάρτε τον έλεγχο των δεδομένων σας!

Eπιλέξτε τη γλώσσα για το βίντεο εδώ

Choose here the language in which you want to see the video

Αφιερώστε χρόνο για να εντοπίσετε τους σχετικούς παραλήπτες. Οποιαδήποτε ταλαιπωρία και προσπάθεια είναι καλύτερη από ό,τι θα συμβεί αν δεν δράσετε. Έχουμε κάνει ορισμένες προτάσεις στο έγγραφο.

Σας ζητάμε να διαδώσετε αυτές τις πληροφορίες και να εκπαιδεύσετε τους συνανθρώπους σας:

Χρήσιμες αναφορές:

CBDC in simple Terms

https://www.youtube.com/watch?v=-0yikCGzcbo

IoB

https://www.analyticssteps.com/blogs/internet-bodies-everything-you-need-know

https://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf

This is an experiment

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Implants in children

https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-augmented-reality-technology-implant-microchips-kids/

Harari “people are hackable animals”

https://www.youtube.com/watch?v=NV0CtZga7qM

CBDC

https://www.bitchute.com/video/geJkjtHd4Sw6/

https://professorwerner.org/