Kdo má data, má je pod kontrolou

Kdo má data, má je pod kontrolou

#MyDataMyChoice
Převezměte kontrolu nad svými daty!

https://rumble.com/embed/v22n32i/?pub=1qadtk

Zde vyberte jazyk, ve kterém chcete video zobrazit.

Choose here the language in which you want to see the video

Věnujte čas identifikaci relevantních příjemců. Jakékoli nepohodlí a úsilí je lepší než to, co přijde, když nebudete jednat. V dokumentu jsme uvedli několik návrhů.

Žádáme vás, abyste tyto informace šířili a osvítili své bližní:

Užitečné odkazy:

CBDC in simple Terms

https://www.youtube.com/watch?v=-0yikCGzcbo

IoB

https://www.analyticssteps.com/blogs/internet-bodies-everything-you-need-know

https://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf

This is an experiment

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Implants in children

https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-augmented-reality-technology-implant-microchips-kids/

Harari “people are hackable animals”

https://www.youtube.com/watch?v=NV0CtZga7qM

CBDC

https://www.bitchute.com/video/geJkjtHd4Sw6/

https://professorwerner.org/