Kdo má data, má je pod kontrolou

Kdo má data, má je pod kontrolou

#MyDataMyChoice
Převezměte kontrolu nad svými daty!

Zde vyberte jazyk, ve kterém chcete video zobrazit.

Choose here the language in which you want to see the video

Věnujte čas identifikaci relevantních příjemců. Jakékoli nepohodlí a úsilí je lepší než to, co přijde, když nebudete jednat. V dokumentu jsme uvedli několik návrhů.

Žádáme vás, abyste tyto informace šířili a osvítili své bližní:

Užitečné odkazy:

CBDC in simple Terms

https://www.youtube.com/watch?v=-0yikCGzcbo

IoB

https://www.analyticssteps.com/blogs/internet-bodies-everything-you-need-know

https://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf

This is an experiment

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Implants in children

https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-augmented-reality-technology-implant-microchips-kids/

Harari “people are hackable animals”

https://www.youtube.com/watch?v=NV0CtZga7qM

CBDC

https://www.bitchute.com/video/geJkjtHd4Sw6/

https://professorwerner.org/